header1

MOBILNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI.

Sfera indywidualnej mobilności społeczeństwa żyjącego w dzisiejszych czasach spotyka się z coraz większymi problemami. Kolejne czynniki ograniczają podejmowanie działań zarówno przez korporacje, jak i jednostki. Świat wkracza w stan środowiskowego, ekonomicznego i społecznego wrzenia.

Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.
Jedną z przyczyn stale zwiększającej się średniej temperatury jest intensyfikacja efektu cieplarnianego, wywołanego działaniem człowieka. W celu spowolnienia zmian klimatycznych, a nawet ich powstrzymania, najważniejsze jest zatem szybkie i znaczące zredukowanie emisji CO2. Jedną z opcji jest zrezygnowanie z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększenie wydajności zużycia energii.

Powiększająca się urbanizacja.
Kolejnym widocznym trendem jest powiększająca się urbanizacja. Coraz więcej osób przenosi się ze wsi do miast, wsie przekształcają się w miasta, granice pomiędzy miastem, a wsią zacierają się i tworzą się duże konurbacje. Od roku 2007 ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach. Według prognoz ONZ, odsetek osób mieszkających w miastach wzrośnie do 60% w 2030 roku, a w roku 2050 wyniesie 70%. Już dziś na całym świecie jest ponad 130 miast o populacji przekraczającej 3 miliony ludzi. Wraz z dynamicznym rozwojem miast piętrzą się też problemy związane z przeludnieniem, zanieczyszczeniem i mobilnością mieszkańców.

Mobilne rozwiązania przyszłości wymagają osiągnięcia nowej równowagi pomiędzy światowymi wymaganiami, a potrzebami jednostki. W związku z tym niezwykle istotne stanie się dalsze obniżanie zużycia paliwa i emisji spalin. Mając to na uwadze, firma BMW Group opracowywała w pełni elektryczny pojazd, który daje nowe możliwości w tym zakresie i dostosowuje się do nowych potrzeb mieszkańców miast – BMW i3. Jego polska premiera planowana jest na listopad 2013r. 

vision-2

E-mobilność – zrównoważone rozwiązanie i stabilny trend.

BMW Group postrzega elektryczną mobilność jako jeden ze sposobów zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na środki mobilności osobistej. Jedną z ogromnych zalet takiego rozwiązania jest zerowa emisja spalin. Ponieważ e-mobilność wykorzystuje prąd elektryczny do napędu, a nie paliwo, podczas jazdy nie wydzielane są żadne trujące gazy. Jeśli energia potrzebna do napędzenia pojazdu zostanie pozyskana z odnawialnego źródła, na przykład z wiatru lub wody, e-mobilność będzie neutralna dla środowiska i pozwoli chronić zasoby naturalne, ponieważ nawet podczas wytwarzania potrzebnej energii dwutlenek węgla nie będzie wydostawał się do atmosfery. Z jednej strony pojazdy elektryczne przyczyniają się w ten sposób do zredukowania emisji oraz poprawy jakości życia w dużych miastach.  Z drugiej strony e-mobilność spełnia rosnące potrzeby klientów na działania w sposób holistyczny, zrównoważony ekologicznie i przyjazny środowisku.

BMW/URBAN/TRANSFORMS