P90108344_highResb

INFORMACJE.

Od 13 czerwca „Więcej Światła” w Warszawie!
Pierwsza testowa realizacja projektu REFLEX, nagrodzonego w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS. 

Warszawa.  Akcja „Więcej Światła” to pierwsza publiczna prezentacja testowej realizacji projektu REFLEX, za który Joanna Piaścik otrzymała I nagrodę w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS. Jego celem było wyłonienie najciekawszej pracy realizującej w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki której miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców.

Już od 13 czerwca na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Szpitalnej 6 w Warszawie będzie można zobaczyć, jak autorka zwycięskiego projektu zrealizowała w praktyce pomysł doświetlenia ciemnych fasad budynków, poprzez umieszczenie na budynkach sąsiednich specjalnych ekranów odbijających światło słoneczne. Powierzchnia odbijająca światło wykonana została z aluminiowych, modularnych elementów, które dowolnie można mocować obok siebie i pokryć nimi dowolnie duży fragment ściany.
To pierwsza i jak na razie testowa realizacja tego projektu, przygotowana we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej, która ma sprawdzić jego efektywność i jakość działania, uwzględniając miedzy innymi wpływ warunków atmosferycznych.

REFLEX został wybrany spośród 140 prac zgłoszonych do konkursu przez jury w składzie: Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska SARP – OW, Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, kierownik Działu Naukowego tygodnika POLITYKA, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, oraz członek honorowy jury Reinier de Graaf – główny architekt i partner w słynnym biurze projektowym OMA.

Patronat nad konkursem BMW/URBAN/TRANSFORMS objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- OW.

Partnerzy medialni projektu: Architektura-murator, KMAG, Futu Paper, Design Alive, Label, Rzut, Bryła.pl oraz program BIZON (Muzo FM).

Więcej informacji na stronie www.bmwtransformy.pl. 

 

WIĘCEJ ŚWIATŁA! PREZENTACJA PROJEKTU REFLEX,
NAGRODZONEGO W KONKURSIE BMW/URBAN/TRANSFORMS.

Od 13 czerwca 2015
ul. Szpitalna 6, Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl


 

PROJEKT „REFLEX” JOANNY PIAŚCIK ZWYCIĘŻYŁ W PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU „BMW/URBAN/TRANSFORMS”.  WIZJA „WIĘCEJ ŚWIATŁA W MIASTACH” STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ.  

Warszawa 11.04.2014. Znamy wyniki pierwszej edycji konkursu BMW/ URBAN/TRANSFORMS. Joanna Piaścik (pracownia DINGFLUX) i jej projekt doświetlania fasady budynków zatytułowany „Reflex” zyskał największe uznanie jury i zostanie zrealizowany w przestrzeni jednego z polskich miast. 

Celem konkursu ogłoszonego przez BMW Group Polska oraz Fundację Bęc Zmiana było wyłonienie najciekawszego projektu realizującego w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców.

Spośród 140 zgłoszonych prac najlepsze projekty wybrało jury w składzie: Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska SARP – OW, Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, kierownik Działu Naukowego tygodnika POLITYKA, Grzegorz Piątek – krytyk architektury, oraz członek honorowy jury Reinier de Graaf – główny architekt i partner w słynnym biurze projektowym OMA.

Nagrodą główną ufundowaną przez BMW Group Polska jest sfinansowanie realizacji zwycięskiego projektu do kwoty 100.000,- złotych oraz 10.000,- złotych  dla autorki – Joanny Piaścik i jej pracowni DINGFLUX.

Ideą zwycięskiego projektu „Reflex” jest możliwość doświetlenia północnych i wschodnich fasad budynków mieszkalnych poprzez umieszczenie na budynkach sąsiednich specjalnych ekranów odbijających światło. Powierzchnia odbijająca światło wykonana jest z modularnych elementów, które dowolnie można mocować obok siebie i pokryć nimi dowolnie duży fragment ścian. Wyróżniona koncepcja w wymierny sposób może poprawić jakość życia mieszkańców miast, jednocześnie aż w czterech obszarach, których dotyczył konkurs: zrównoważony rozwój / ekologia / energia / estetyka.

W uzasadnieniu werdyktu jurorzy napisali między innymi: „Koncepcja projektu oparta jest na trafnej diagnozie dość uniwersalnej i ponadczasowej niedogodności, jaką jest niedostatek światła dziennego w budynkach i przestrzeniach publicznych, spowodowany presją na zagęszczanie zabudowy. Zaproponowane rozwiązanie jest bezpretensjonalne, proste technicznie, zarówno w wykonaniu, jak i eksploatacji, niestwarzające technologicznych ani finansowych barier dla użytkowników, uniwersalne i nieskończenie powtarzalne, ale dające się komponować w indywidualny sposób, a nade wszystko miłe dla oka.”

Na wniosek Reiniera de Graafa, organizatorzy postanowili przyznać także specjalne wyróżnienie i nagrodę w wysokości  5000,- złotych, Zespołowi  Projektowemu „baa”, za projekt sygnalizacji świetlnej nocnych przystanków na żądanie.

„Reflex” i inne prace najwyżej ocenione przez jury będzie można obejrzeć na wystawie planowanej na czerwiec tego roku, a zwycięski projekt zostanie zrealizowany w przestrzeni jednego z polskich miast.

BMW/URBAN/TRANSFORMS został zainicjowany przez przez markę BMW, której  sposób myślenia i działania od lat determinuje szeroko rozumiana idea zrównoważonego rozwoju miast. Prace nad pionierskimi koncepcjami miejskiej mobilności, takimi, jak na przykład w pełni elektryczny model BMW i3, to nie jedyny przejaw konsekwentnej realizacji tej idei. Dlatego BMW na całym świecie wspiera badania i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju wielkich metropolii i różnorodnych aspektów relacji: człowiek – miasto.

Patronat nad konkursem BMW/URBAN/TRANSFORMS objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- OW.
Partnerzy medialni projektu: Architektura-murator, KMAG, Futu Paper, Design Alive, Label, Rzut, Bryła.pl oraz Radio PIN – program BIZON.
Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.bmwtransformy.pl.

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących producentów samochodów i motocykli w segmencie premium na świecie. Ten międzynarodowy koncern posiada 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2012 firma BMW Group sprzedała ponad 1,85 mln samochodów oraz ponad 117 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2012 wyniósł 7,82 mld euro, a obroty wyniosły 76,85 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2012 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło ok. 100 000 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, które to działania stanowią integralną część strategii rozwoju.

www.bmw.pl
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com


 

BMW/URBAN/TRANSFORMS. WIZJE STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ. 

BMW Group Polska włącza się w dyskusję nad zrównoważonym rozwojem polskich miast i wspólnie z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana ogłasza konkurs BMW/URBAN/TRANSFORMS/2013.

Idea zrównoważonego rozwoju miast od lat determinuje sposób myślenia i działania marki BMW. Prace nad pionierskimi koncepcjami miejskiej mobilności, jak na przykład w pełni elektryczny model BMW i3, to nie jedyny przejaw konsekwentnej realizacji tej idei. Marka BMW na całym świecie wspiera badania i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju wielkich metropolii i szeroko rozumianych relacji: człowiek – miasto. Dlatego BMW Group Polska, we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana – ogłasza konkurs  BMW/URBAN/TRANSFORMS.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu realizującego w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do architektów, urbanistów, designerów, ale również organizacji społecznych czy wspólnot obywatelskich – wszystkich tych, którzy chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską.

Zgłoszone projekty w wymierny sposób mają poprawiać jakość życia mieszkańców w jednym z następujących obszarów: miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w skład których wejdą profesjonalni architekci i designerzy. Ich zadaniem będzie stworzenie projektów, sprawiających, że miasta staną się miejscami bardziej przyjaznymi dla swoich mieszkańców. Zwycięski zespół dostanie nagrodę w wysokości 10.000,- PLN, a zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000,- PLN, przeznaczonych na jego realizację i zostanie włączony w przestrzeń jednego z polskich miast.
Konkursowe prace oceni jury, w którego skład weszli: Reinier de Graaf – główny architekt i partner w słynnym biurze projektowym OMA; Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska SARP – OW, Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, kierownik Działu Naukowego tygodnika POLITYKA, Grzegorz Piątek – krytyk architektury.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014, wiosną 2014 planowana jest też wystawa najlepszych projektów. W połowie przyszłego roku rozpocznie się miejska realizacja nagrodzonej koncepcji.

Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana – inicjator cyklu wystaw i publikacji „Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości”.
Patronat nad konkursem BMW/URBAN/TRANSFORMS objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP (oddział WAW).
Partnerzy medialni projektu: Architektura – murator, KMAG, Futu Paper, Label, Design Alive, Rzut, Bryła.pl oraz Radio PIN.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.bmwtransformy.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących producentów samochodów i motocykli w segmencie premium na świecie. Ten międzynarodowy koncern posiada 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2012 firma BMW Group sprzedała ponad 1,85 mln samochodów oraz ponad 117 000 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2012 wyniósł 7,82 mld euro, a obroty wyniosły 76,85 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2012 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło ok. 100 000 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, które to działania stanowią integralną część strategii rozwoju.

www.bmw.pl
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

BMW/URBAN/TRANSFORMS