P90129255_highRes

KONTAKT.

Zgłoszenia projektów: konkurs@beczmiana.pl 

Elżbieta Petruk  – Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Tel,: +48 516 802 843
 e-mail: ela@beczmiana.pl

Katarzyna Gospodarek – BMW Group Polska
tel.: +48 728 873 932
e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

BMW/URBAN/TRANSFORMS